Co to jest mikrorachunek podatkowy?

0

Mikrorachunek podatkowy to jest indywidualny rachunek podatkowy służący do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 roku za pomocą właśnie mikrorachunku podatkowego podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego.

Mikrorachunek podatkowy to rachunek podatkowy, z którego podatnicy mogą korzystać od 1 stycznia 2020 roku. Dzięki temu w prosty sposób można regulować zobowiązania podatkowe, przez co trudniej o pomyłkę. Zatem od 1 stycznia 2020 właśnie na mikrorachunek podatkowy (rachunek bankowy) podatnicy są zobowiązani uiszczać podatek PIT, CIT i VAT.

Dla każdego podatnika i płatnika, który posiada PESEL lub NIP, prowadzi działalność lub nie, zakłada się indywidualny rachunek podatkowy.
Jeśli podatnik nie posiada numeru PESEL lub NIP, lecz ma status podatnika w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy. W sytuacji gdy podatnik dopiero oczekuje na decyzję o przyznaniu numeru identyfikacyjnego, może wpłacić należności na mikrorachunek podatkowy urzędu skarbowego – zgodnie z obwieszczeniem dotyczącym wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Podatki inne niż CIT, PIT i VAT wpłaca się na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych – zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej.

Mikrorachunek podatkowy

Jak sprawdzić numer mikrorachunku bankowego?

Mikrorachunek podatkowy da się sprawdzić za pomocą generatora mikrorachunku podatkowego (który jest dostępny tutaj: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego). Co więcej, można go także otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym – wystarczy podać numer PESEL (w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub w sytuacji niezarejestrowanego podatnika VAT) bądź NIP (jeśli prowadzi się działalność gospodarczą lub jest się płatnikiem VAT bądź jest się płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne).

Warto wiedzieć, że generator mikrorachunku podatkowego działa 24 godziny na dobę, więc za jego pomocą można sprawdzić numer swojego mikrorachunku bankowego w każdym miejscu i o każdej porze, także przez telefon czy tablet.

Ponadto trzeba pamiętać, że numer mikrorachunku podatkowego zawsze będzie taki sam – nawet w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska czy właściwości urzędu skarbowego.

Mikrorachunek podatkowy – z czego się składa?

Mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków: LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX, gdzie:

  • LK – liczba kontrolna,
  • wartość 10100071 – stała wartość dla każdego mikrorachunku podatkowego, wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
  • wartość 222 – stała wartość dla każdego mikrorachunku podatkowego, wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
  • Y = 1, jeśli używa się numeru PESEL,
  • Y = 2, jeśli używa się numeru NIP,
  • po znaku Y podaje się numer PESEL lub NIP,
  • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Zalety mikrorachunku podatkowego

Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu wygodnie i łatwo płaci się PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy. Co więcej, numer mikrorachunku podatkowego można sprawdzić w dowolnym miejscu i czasie. W przypadku przeprowadzki lub zmiany siedziby firmy numer mikrorachunku podatkowego pozostaje bez zmian. Ponadto dzięki mikrorachunkowi podatkowemu nie trzeba już szukać obowiązujących numerów urzędów skarbowych, co ograniczy liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto. Zatem mikrorachunek podatkowy zapewnia szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT – dzięki niemu szybciej otrzymuje się potrzebne zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Nawiążemy współpracę z Autorami, zobacz szczegóły.
Podziel się.

Zostaw odpowiedź