Kto to jest rabin oraz jakie funkcje pełni rabin?

0

Rabin to jest najważniejsza osoba w judaizmie. Rabin to zarówno mistrz, nauczyciel i mentor, który nadzoruje działanie synagogi, przez wyznawców judaizmu jest traktowany jak ojciec i najlepszy przyjaciel, do którego można zwrócić się w razie potrzeby.

Wszyscy, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o judaizmie, muszą w pierwszej kolejności rozpatrzeć zagadnienie kto to jest rabin. Rabin to jest osoba, która sprawuje nadzór nad gminą wyznaniową, na jego barkach spoczywa odprawianie nabożeństw, a także prowadzenie szkoły określanej mianem cheder. Rabin sprawuje nadzór nad synagogą w której dobywają się modlitwy. Rabin to jest osoba, która przez wiernych traktowana jest jako sędzia, a także ojciec, który pomaga im zrozumieć ich religię i do którego kierują pytania w sprawach budzących wątpliwości.

Rozpatrując pytanie kim jest rabin warto wiedzieć, że nie jest on osobą namaszczoną przez Boga, a to jak jest postrzegany w oczach wyznawców judaizmu zależy tylko i wyłącznie od tego jakim jest człowiekiem, czyli jak dobrze jest w stanie wytłumaczyć kwestie wiary, a także jak głęboko wierzy. Wszyscy rabini są sobie równi, w judaizmie nie ma utartej hierarchii, jak to jest chociażby w chrześcijaństwie. Można spotkać bardziej oczytanych rabinów, jak i mniej, w związku z tym w kwestiach sprzecznych, albo niezrozumiałych to starci rabini służą pomocą.

rabin

Rabin to jest osoba w judaizmie, która musi spełniać kilka warunków, wśród których zaliczamy ukończenie studiów rabinackich, które trwają kilkanaście lat, następnie należy przez kilka, a czasem kilkanaście lat odbywać służbę razem ze starszym rabinem, który jest traktowany na początku jako mentor. Ostatnim etapem życia rabina jest wyszukanie miejsca/gminy, gdzie będzie przebywał, ale musi to nastąpić po akceptacji wydanej przez mieszkańców gminy.

Podsumowując pytanie kto to jest rabin, należy zaznaczyć, iż pełni on podstawową rolę w judaizmie, jest odpowiedzialny za synagogę oraz jest przyjacielem wiernych. Bardzo często pozycja rabina jest dziedziczona z ojca na syna, jednakże jeśli nie spełnia on wcześniej opisanych oczekiwań, albo nie zyska aprobaty gminy, rabin zostaje poszukiwany z zewnątrz.

Nawiążemy współpracę z Autorami, zobacz szczegóły.
Podziel się.

Zostaw odpowiedź